Ademhalingstherapie speelt in op een van de belangrijkste bronnen voor ons bestaan: de ademhaling. Het is een alternatieve geneeswijze die uitkomst kan bieden bij zo’n 200 lichamelijke en psychische klachten, die in relatie staan tot een verkeerde ademhaling. We hebben soms last van een teveel aan zuchten, gapen en duizeligheid, of ervaren zelfs pijn op te borst, hoofdpijn of pijn in de nek en schouders. Dankzij ademhalingstherapie is het mogelijk om daar wat aan te doen. Een ademhalingstherapeut kijkt naar de ademhaling en biedt een therapie aan om het ademhalen zo gezond mogelijk vorm te geven.

Wat is ademhalingstherapie?

Onze ademhaling Ademhalingstherapiekomt regelmatig onder druk te staan. Vooral op het moment dat we stress ervaren of we te maken krijgen met situaties die nieuw voor ons zijn. Binnen de ademhalingstherapie vormen wat dat betreft jongeren een belangrijke doelgroep, zij krijgen veelal te maken met een groot aantal vernieuwingen. We zitten met ingehouden adem achter onze computer, of merken dat de druk oploopt wanneer we onvoldoende rekening houden met de wijze waarop we adem halen. Het is wat dat betreft goed om na te gaan wat ademhalingstherapie eigenlijk is en hoe een ademhalingstherapeut kan helpen om op een zo gezond mogelijke wijze adem te halen.

Waarbij kan ademhalingstherapie ingezet worden?

Ademhalingstherapie is wat dat betreft goed geschikt om stress tegen te gaan. Daarnaast helpt de ademhalingstherapie veel zwangere vrouwen, die er met behulp van de training voor zorgen dat ze hun ademhaling kunnen reguleren. Een ademhalingstherapeut analyseert allereerst de huidige ademhaling en stelt eventuele problemen vast, om vervolgens door middel van coaching naar een betere ademhaling toe te werken. Op die manier is een ademhalingstherapeut van grote toegevoegde waarde, door onze ademhaling in orde te brengen en daarmee de basis te leggen voor het voorkomen van 200 mogelijke klachten.

Hoe gaat een ademhalingstherapeut te werk?

Over het algemeen zal er binnen ademhalingstherapie eerst een intake-gesprek plaatsvinden met de ademhalingstherapeut. Hij of zij zal vragen naar de achtergrond van de klachten en deze in kaart brengen op een klantenkaart. Gemiddeld genomen brengt een therapeut bij ademtherapie meer dan 5 klachten in kaart, dat is geen zorgwekkende situatie. Ademhalen kan belangrijke gevolgen hebben voor de rest van onze gezondheid. Het is de enorme verbondenheid die ertoe leidt dat er een aantal klachten naast elkaar kunnen bestaan.

De trainingen zijn over het algemeen behoorlijk intensief. Het is daarom voldoende om relatief kort te trainen. Een behandeltraject op het gebied van ademtherapie duurt doorgaans zo’n 8 – 10 weken. Hierbij vindt er de eerste 7 weken een opbouw in het aantal oefeningen plaats. De ademhalingstherapeut zal daarna helpen de oefeningen weer netjes af te bouwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *