Algemene voorwaarden

Allereerst vinden wij het belangrijk om aan te geven dat deze voorwaarden zijn opgesteld als richtlijn. Genees je Wijzer kan alleen succesvol worden in samenwerking met jou. Daarom zullen wij altijd in overleg met jou tot een overeenstemming proberen te komen. Slechts als dat niet lukt zal Genees je Wijzer terugvallen op onderstaande voorwaarden.

Wederzijds vertrouwen moet de basis zijn van een goede samenwerking!

1. Na de aanmelding

1.1 Zodra je in het aanvraagformulier op verzenden klikt ga je akkoord met een plaatsing op GeneesjeWijzer.nl. Het accorderen van het aanvraagformulier geldt als een digitale handtekening.
1.2 Indien je niet via Ideal de betaling hebt voldaan, dien je binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur de betaling te voldoen.
1.3 Binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling, plaatst GeneesjeWijzer.nl jouw praktijk op haar website.
1.4 Na plaatsing van je praktijk kan je onbeperkt, maar in goed overleg, wijzigingen aan je profiel doorgeven. GeneesjeWijzer.nl voert deze wijzigingen binnen twee werkdagen door.
1.5 Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Beëindiging van de plaatsing

2.1 Wanneer je de plaatsing wilt beëindigen geef je dit per e-mail aan GeneesjeWijzer.nl door via info@geneesjewijzer.nl.
2.2 Geneesjewijzer.nl zal ernaar streven jouw praktijk binnen 5 werkdagen van de website te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande alsnog vragen hebben, kan je deze stellen via info@geneesjewijzer.nl