We gebruiken in principe 4 verschillende definities van therapie:

  • Het vormt een algemene methode om iets te verbeteren, bijvoorbeeld wanneer je lichamelijke en/of geestelijke klachten ervaart.
  • Het is een afkorting van ‘psychotherapie’, een specifieke vorm van therapie die bepaalde geestelijke klachten kan verhelpen.
  • Het maakt onderdeel uit van de reguliere en alternatieve geneeswijze, om er op basis van de behandeling van ziekten voor te zorgen dat symptomen verlicht worden of die zelfs helemaal verdwijnen.
  • Het staat voor de toepassing van inzichten op basis van de behandeling, om bepaalde ziekten of symptomen daarvan aan te pakken.


De behandeling die je kunt ondergaan zal altijd volgen op het stellen van een diagnose, om na te gaan wat er aan de hand is en welke mogelijkheden er bestaan om daar vervolgens wat aan te doen. In sommige gevallen is er sprake van therapie binnen het stellen van de diagnose. In dat geval zal de therapeut een proefbehandeling voorstellen. Aan de hand daarvan is het mogelijk om de uiteindelijke diagnose te stellen.


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *