Bioresonantietherapie biedt verschillende behandelmogelijkheden, bijvoorbeeld bij mensen die het altijd koud hebben. Onlangs bleek bij verschillende cliënten dat een behandeling op basis hiervan leidde tot het op orde brengen van de hormoonhuishouding. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het lichaam weer in balans kwam en de klachten verdwenen.

Hypofyse van slag

Mensen die het altijd koud hebben kunnen daar veel hinder van ondervinden. Het is echter niet zo gemakkelijk om daar de oorzaak voor te vinden. Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van cliënten die last hadden van hun hypofyse, hypothalamus en hun schildklier. Die lijken op het eerste gezicht misschien niet meteen in verband te staan met de temperatuur van het lichaam. Een behandeling op basis van bioresonantietherapie wist er echter wel degelijk voor te zorgen dat de hormoonhuishouding weer op orde kwam en de koude gevoelens verdwenen. Dit hing samen met het feit dat de eerder benoemde klachten verdwenen, waardoor het lichaam weer beter in balans leek te zijn.

Hormoonhuishouding op orde dankzij bioresonantietherapie

De bioresonantietherapie hielp de hormoonhuishouding weer op orde te maken. Als het gevolg daarvan kreeg het lichaam de kracht terug om zichzelf te herstellen en verdween ook het vervelende koude gevoel. Het is lastig om een direct verband tussen het altijd koud hebben en de bioresonantietherapie aan te tonen, maar feit is dat het kan bijdragen aan de behandeling van dergelijke klachten. Het is desalniettemin per geval van belang om te analyseren of bioresonantietherapie van toegevoegde waarde kan zijn.

Lees meer over bioresonantietherapie:

Wat is bioresonantietherapie?


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!