Steeds meer huisartsen passen alternatieve geneeswijzen toe

Uit een recente enquête van Generation Now, welke Genees je Wijzer uit heeft laten voeren, is gebleken dat huisartsen steeds vaker een doorverwijzing naar een alternatieve genezer voorschrijven aan hun patiënten. Dit is erg opmerkelijk, vooral omdat er veel discussie en tegenstrijdigheid is tussen reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde. Hoe komt het dat huisartsen steeds vaker openstaan voor deze alternatieve geneeswijze?

De enquête
De enquête heeft laten zien dat in 2017, 22% van de ondervraagde huisartsen een doorverwijzing naar een alternatieve genezer heeft voorgesteld. In 2016 was dit percentage nog maar 19%, en in 2015 18%.

We zien hier dus een duidelijke stijging waaruit blijkt dat huisartsen steeds meer openstaan voor de alternatieve geneeswijze. En je denkt natuurlijk dat alternatieve geneeswijze wel degelijk baat kan hebben, als de huisarts je er zelfs naar doorverwijst. Zou dat dan ook meteen de reden zijn voor het steeds meer openstaan voor alternatieve geneeswijze van deze huisartsen, patiënten hebben er ook werkelijk vaak baat bij.

Baat bij alternatieve geneeswijze?
Als eerste moet wel duidelijk zijn dat alle huisartsen unaniem aangeven dat deze alternatieve geneeswijze als een aanvullende geneeswijze wordt gezien, en dus als ondersteuning voor de behandeling werkt. Maar er zijn dus zeker wel voordelen van alternatieve geneeswijze, als aanvulling op de reguliere behandeling, en het helpt mensen ook echt. Als het niks zou helpen dan zou het percentage van dokters die deze doorverwijzingen bespreken niet stijgen. Hieruit kunnen we eigenlijk dus concluderen dat alternatieve geneeswijzen veel meer zijn dan kwakzalverij, mensen hebben er wel degelijk baat bij.

Of alternatieve geneeswijze dan enkel als een aanvulling kan worden gezien of ook als behandeling op zich kan werken is discussieerbaar. Huisartsen zullen nooit enkel een alternatieve geneeswijze als behandeling voorschrijven, maar dit betekent niet dat dit niet kan werken. Er zijn namelijk ook zeker patiënten die hun huisarts de rug toekeren en enkel naar een alternatieve genezer gaan voor behandeling, en ook binnen deze groep zijn er meerdere succesverhalen.

Of alternatieve geneeswijzen inderdaad 100% werkend zijn, dat kunnen we niet zeggen gezien de grote verschillen in behandelingen. Maar we kunnen wel concluderen dat mensen voordeel hebben bij alternatieve geneeskunde, of dit nou als behandeling op zich is, of als aanvulling op een reguliere behandeling. Dus we zouden alternatieve geneeskunde als meer moeten zien dan enkel een grap waar we allemaal aan mee betalen, het helpt mensen wel degelijk. En dus hoop ik ook dat we het percentage van huisartsen die doorverwijzingen naar een alternatieve genezer overwegen in de aankomende jaren nog meer gaan zien stijgen. Uiteraard met kwaliteit voorop!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *