Burn-out: coping en herstel met acupunctuur

Soms gebeuren er dingen in je privéleven op het gebied van relaties, geestelijke en/of fysieke gezondheid, die kunnen resulteren in vervelende situaties. Zo kun je er dermate belemmerd door worden dat je overspannen raakt of terecht komt in een zogenaamde burn-out.

burnout acupunctuur

Ben je in loondienst? Dan zal dat ongetwijfeld een weerspiegeling hebben op de werknemer-werkgever relatie. Ziekmelden? Teruggaan naar een lager ingeschaalde functie?

Met burn-out en/of depressieklachten moet je vaak rustig aan doen, wil je weer in je oude kracht terugkomen. Er kan mogelijk gedacht worden aan een reïntegratietraject, waarbij er gezamenlijk toegewerkt naar de oude situatie, in hoeverre dat nog haalbaar is qua belastbaarheid.

Welke geneeswijzen zijn aan te bevelen voor hem omgaan met klachten van een burn-out…? Wij zoomen in op één behandelingswijze, waarbij de risico’s beperkt zijn en waarmee je niet afhankelijk hoeft te zijn van chemische stoffen.

Acupunctuurbehandeling voor burn-out klachten

Wanneer blijkt dat je te maken hebt met burn-out klachten is er frequent sprake van een tekort aan energie. Waar psychiaters al snel grijpen naar medicatie als “redmiddel” willen we je mededelen dat veel mensen met een burn-out baat hebben bij alternatieve geneeswijzen. Acupunctuur is hiervan een mooi voorbeeld.

Een acupunctuurbehandeling kan prima werken voor herstel van energiebalans. Dit is wat bij aanvang van burn-out behandeling de eerste stap is. Andere klachten, die onder de symptomenreeks van een burn-out vallen, zullen met de tijd ook verminderen. Afhankelijk van je zorgverzekering kun je in aanmerking komen voor een vergoeding.

Wat je op werk kunt verwachten

Mocht je in het voorstadium zitten en nog volop aan het werk zijn, dan komt het op keuzes aan. Voel je je niet lekker in je vel en kun je de bestaande mate workload niet meer aan?

Wil je dan gevoelsmatig een tipje van de sluier oplichten bij je werkgever? Dat kan, bedenk echter dat het verschillende consequenties kan hebben. Gezonde communicatie tussen werkgever en werknemer is voor een langdurige werkrelatie echter van levensbelang.

Er zijn meerdere wegen naar Rome; je hebt het al zwaar genoeg met jezelf, maar dus vooral geen overhaaste en impulsieve beslissingen of uitspraken. Er bestaat altijd nog iets als een tussenpersoon of bemiddelaar. Het mooie van het acupunctuurtraject is dat je gedurende deze pittige tijden toekomt aan je ontspanningsmomenten.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Mocht je je wél versproken hebben (of als bewuste keuze) en je baas de waarheid verteld, zet je dan schrap. Een werkgever dient immers niet alleen jouw interesses te beschermen, maar ook die van zijn of haar onderneming.

Schrik niet wanneer je opeens een uitnodiging krijgt voor een zogenaamd arbeidsdeskundig onderzoek. De werkgever kan de keuze hebben gemaakt om een tweede spoor re-integratietraject in gang te zetten. Een dergelijke procedure wordt veelal bijgewoond door de werkgever, jou en de arbeidsdeskundige.

Maar hoe gaat zo’n arbeidsdeskundig onderzoek nou precies in de praktijk? Wat mogen de verschillende partijen wel of niet aan je vragen en wat kun je er zelf van verwachten? Het is volkomen begrijpelijk dat er diverse vragen zullen opduiken.

Onze tips voor jouw traject

Niets is vervelender om bovenop je bestaande stress nog extra stress te krijgen, in verband met een mogelijk arbeidsdeskundig onderzoek. We geven je enkele tips om het overzicht te bewaren en een gezonde innerlijke rust.

  • Houd goed in de gaten wat het doel is van het arbeidsdeskundig onderzoek;
    Is het de intentie om te onderzoeken in hoeverre je nog geschikt bent voor je functie? Wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke andere functies die je wél kunt bekleden?
  • Je hebt de regie deels in handen. Het onderzoek moet immers nut hebben voor jou en je werkgever. Kaart dus ook aan wat volgens jou de juiste weg is.
  • Denk aan een belangenbehartiger: een persoon die je volledig kunt vertrouwen en die kennis heeft van soortgelijke procedures en situaties. Uiteraard kan dit een familielid of buurman betreffen, maar ook een jurist, psycholoog of andere hulpverlener. Je hoeft niet zelf alles te doen.
  • Zaken die voor, na of tijdens de gesprekken met de arbeidsdeskundige worden gezegd: altijd alles noteren.
  • Wanneer je gekozen hebt voor een alternatieve ontspanningsmethode of geneeswijze als acupunctuur; luister goed naar de adviezen van je acupuncturist. Die heeft het beste met je voor. Naast de klassieke acupunctuursessies kun je ook ademhalingsoefeningen doen.

Lees meer over de feiten & perspectieven van acupunctuur in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Verschillende onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat het geen fabel is en daarmee ook niet meer weg te denken uit onze westerse geneeskunde.

Inhoudelijke controle door dr. R.E. Wong Chung, arts-acupuncturist en oud Neuroloog-Psychiater, mei 2020. Geschreven door Boy Tijbosch.
Vind een acupuncturist
bij jou in de buurt

Bij geneesjewijzer.nl zijn er honderden praktijken aangesloten. Je vindt dus altijd een praktijk bij jou in de buurt.

Bekijk praktijken