Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
a. De website: alle webpagina’s die onderdeel uitmaken van www.GeneesjeWijzer.nl
b. Gebruik van de website: onder andere inloggen, informatie raadplegen, formulieren invullen, contact opnemen, inschrijven, forum, etc.
c. De inhoud: onder andere: teksten, weblogs, nieuwsartikelen, informatie over therapeuten, afbeeldingen, etc.
d. Schade: zowel directe als indirecte schade van welke aard dan ook.
e. Wij: de eigenaren/beheerders van Genees je Wijzer.

2. Door deze website te gebruiken stemt u in met onze disclaimer. De disclaimer is van toepassing over de gehele website.

3. Wij spannen ons er voor in om de inhoud van alle webpagina’s ten allen tijde actueel en correct is. Ondanks dat wij ons uiterste best hiervoor doen is het mogelijk dat de inhoud niet volledig juist is. Als je onjuistheden tegenkomt, zou je ons dan via onze contactpagina hiervan op de hoogte willen brengen?
4. Wij verschaffen de inhoud van al onze webpagina’s in de staat waarin deze zicht feitelijk bevindt, zonder dat wij de garantie geven ten aanzien van de deugdelijkheid en geschiktheid van deze informatie. Als je onjuistheden tegenkomt, zou je ons dan via onze contactpagina hiervan op de hoogte willen brengen?

5. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of juist met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

6. Wij kunnen de website op elk moment en naar eigen inzicht aanpassen of beëindigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen hiervan. Wel zullen we een eventuele beëindiging proberen tijdig aan te kondigen en onze leden in alle redelijkheid een (gedeeltelijke) teruggave doen van het betaalde inschrijfgeld.

7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites die op welke manier dan ook gekoppeld zijn aan www.GeneesjeWijzer.nl

8. U, als bezoeker en therapeut, bent volledig verantwoordelijk voor hetgeen wat u vanuit onze website verstuurt. Oneigenlijk gebruik van onze website is niet toegestaan. Bij eventuele misstanden behouden wij het recht om u de toestemming te ontzeggen over onze website.

9. U, als bezoeker en therapeut, rust de verplichting om ons te vrijwaren tegen aanspraken van derden.