Het behandelplan   |   Oefeningen

Haptotherapie kan zorgen voor een verbeterde connectie tussen lichaam en geest. Een professioneel therapeut brengt je dan in contact met je ware gevoel en dichter bij je innerlijke zelf. Dat gaat voor een groot deel via persoonlijke gesprekken, maar er hoort ook een fysiek deel bij. Verschillende oefeningen kunnen je helpen om je persoonlijke doelen te realiseren.

Behandelingen met haptotherapie zijn verschillend van duur en afhankelijk van de patiënt en zorgvraag in kwestie. Sommige behandelingen duren een halfuur, andere een uur. Daarnaast verschilt het aantal sessies tussen onderlinge patiënten. Gemiddeld genomen komt een therapie neer op tien bijeenkomsten.

Professionele haptotherapeuten werken doorgaans met een diagnose en een daarop gebaseerd behandelplan. Daarmee wordt geprobeerd een verbeterd bewustzijn van het eigen gevoel te ontwikkelen. Dát zorgt dan mogelijk weer voor een juiste omgang met problemen als pijn, angst of stress.

behandeling haptonomie

Het behandelplan

Het behandelplan functioneert als de basis voor het verdere verloop van de behandeling met haptonomie. Het opstellen daarvan neemt gemiddeld genomen drie sessies in beslag, omdat het voor de haptonoom erg belangrijk is om precies te weten wat er nu speelt. Dat betekent niet dat de therapeut je nog niet aanraakt: dat kan ook tijdens de eerste sessies nodig zijn. Desondanks is het veilig om te stellen dat de eerste fase draait om het uitspreken van jouw specifieke problemen en wensen voor verbetering.

Oefeningen

Een behandeling met haptonomie wordt meestal verspreid over meerdere sessies. Deze sessies worden vormgegeven aan de hand van het vooraf opgestelde behandelplan en vinden grotendeels in gespreksvorm plaats. Deze gesprekken gaan dan vanzelfsprekend over het probleem in kwestie, maar ook over meer simpele aspecten als het dagelijks leven.

Een belangrijk onderdeel van een haptotherapiebehandeling zijn de zogeheten oefeningen. Deze worden ook wel bewustwordingsoefeningen genoemd en hebben allemaal als doel het begrijpen van het eigen, menselijk lichaam.

Een voorbeeld van zo’n oefening is geblinddoekt door een ruimte lopen. Daarbij is het de bedoeling dat je signaleert wat er om je heen plaatsvindt. Het kan ook zijn dat je dezelfde oefening uitvoert, maar dan begeleid door de therapeut. Dit zegt bijvoorbeeld iets over de manier waarop je anderen vertrouwt: het volgen kan zowel een veilig als beangstigend gevoel opwekken. Dat geeft de haptotherapeut een beter beeld van hoe jij in je vel zit en hoe dit eventueel kan worden verbeterd.

Dit soort oefeningen laten zien hoe jij je voelt als een ander dichtbij komt. Dat kan door middel van zo’n wandeling in het donker, maar ook wanneer de therapeut simpelweg een hand op je rug legt. Aan de hand daarvan wordt bekeken hoe je nieuwe informatie kunt toepassen in het dagelijks leven én – belangrijker – hoe ervoor kunt zorgen dat dit je problemen verhelpt.

Bronnen

Noble E. Haptonomy. 1996;23(3):181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8924107/

Lees meer over haptonomie:

Wat is haptonomie?
Waarbij kan haptonomie worden ingezet?
Boeken over haptonomie
Branchevereniging haptonomie

Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

1 comment

  1. Tina Gulien

    Geeft Haptonomie ook verbetering bij de ziekte van Parkinson.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *