Bij welke klachten en ziekten werkt haptotherapie?

Zwangerschapshaptonomie   |   Chemotherapie   |   Meer werkingen

Haptotherapie is een steeds vaker voorkomende aanvulling op de gebruikelijke zorg. Dit soort sessies hebben een bewezen werking bij vrouwen met bevallingsangsten en zorgen voor onder andere verbeterde fysieke symptomen bij kankerpatiënten die chemotherapieën ondergaan. Daarnaast ervaren veel mensen een verbetering bij onder meer depressies, onverwerkte ervaring en hoofdpijn.

Het aantal toepassingen van haptotherapie als alternatieve geneeswijze is groot en uiteenlopend. Tenslotte is haptonomie, omdat het heeft te maken met elementen waarmee ieder mens te maken krijgt, ook erg breed inzetbaar. Het wordt bijvoorbeeld toegepast bij mensen die trauma hebben opgelopen of stress ervaren. Haptonomie wordt als alternatieve, aanvullende geneeswijze ook gebruikt bij omgaan met pijn of stervensbegeleiding. Daarnaast zijn het niet alleen haptotherapeuten die hier gebruik van maken: ook paramedici en fysiotherapeuten zijn er mee bekend.

Ter illustratie: aanrakingen tussen patiënt en therapeut spelen bij haptonomie een grote rol. Bij dat soort aanrakingen kunnen er bij de patiënt bepaalde gevoelens loskomen: gevoelens die dus dieper zijn opgeslagen in de menselijke geest. Daarmee begrijpt hij of zij waarom die gevoelens er zijn en dat is mogelijk raadzaam in de behandeling van onder meer pijn, stress, burn-outs of traumatische ervaringen. Door dieper in te gaan op het waarom van de gevoelens kunnen deze problemen worden verholpen.

Waarbij haptonomie behandeling inzetten

Zwangerschapshaptonomie

Een meer praktisch voorbeeld waarbij haptonomie wordt toegepast, is tijdens de zwangerschap. Vrouwen die angst hebben voor de bevalling zelf, worden daarbij haptonomisch behandeld om deze angsten bloot te leggen. Hoewel er weinig wetenschappelijk bewijs bestaat rondom haptonomie, is het nut van deze zwangerschapshaptonomie wél onderzocht. Daarbij werden behandelden 20 tot 24 weken lang behandeld, zowel voor als na de bevalling. Een tweede groep vrouwen met bevallingsangsten werd dat niet. Na afloop bleek dat alleen de groep die behandelingen had ondergaan een afname in angsten vertoonde.

Chemotherapie

Een tweede studie naar de werking van haptonomie had betrekking op patiënten met kanker die behandeld werden met chemotherapie. Het onderzoek had een pre-test-post-test-design met 31 patiënten in de interventiegroep en 26 patiënten in de controlegroep. Patiënten in de interventiegroep ontvingen vijf haptonomische sessie van ieder 45 minuten. Patiënten in de controlegroep ontvingen de standaard medische zorg.

Het resultaat toonde aan dat patiënten in de interventiegroep een hoge tevredenheid vertoonde na de haptonomiebehandeling. Dit werd getest aan de hand van een aantal elementen, waaronder levenskwaliteit, stemming, levensbetekenis, algemeen functioneren, fysieke en psychologische symptomen, de kwaliteit van slapen en lichaamsbewustzijn. Behandelden gaven vooral aan een betere levenskwaliteit te ervaren. Daarnaast gaf de interventiegroep aan de persoonlijke aandacht en relaxerende werking te waarderen. In de controlegroep was geen verbetering te ontdekken qua stemming, levensbetekenis, algemeen functioneren, fysieke symptomen, de kwaliteit van slapen en lichaamsbewustzijn.

Conclusie uit dit onderzoek is dat haptotherapie een positieve bijdrage levert aan het welzijn van patiënten die chemotherapie ondergaan. Wél stelt het onderzoek dat grotere, meer rigoureuze studies nodig zijn om deze conclusie kracht bij te zetten.

Meer werkingen

Naast deze bewezen werkingen zijn er mensen die stellen dat haptotherapie hen heeft geholpen tijdens de volgende situaties:

• Depressies
• Onverwerkte ervaringen
• Stress
• Hyperventilatie
• Rugpijn
• Buikpijn
• Hoofdpijn
• Acceptatie van een ziekte
• Acceptatie van een handicap

Bronnen

Dolto C. Pre- And Postnatal Support Through Haptonomy. 2018;39(300):24-26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29335147/

Veldman F. Philosophy Behind Science. Confirming Affectivity, the Dawn of Human Life: The Pre-, Peri- And Postnatal Affective – Confirming. Haptonomie Accompaniments of Parents and Their Child. 2001;22(4):295-304. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11524636/

Klabbers GA, Wijma K, Paarlberg KM, Emons WHM, Vingerhoets AJJM. Haptotherapy as a New Intervention for Treating Fear of Childbirth: A Randomized Controlled Trial. 2019;40(1):38-47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29157055/

Berg van der M, Visser A, Schoolmeesters A, Edelman P, Borne van der B. Evaluation of Haptotherapy for Patients With Cancer Treated With Chemotherapy at a Day Clinic. 2006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16426798/

Klabbers GA, Wijma K, Paarlberg KM, Emons WHM, Vingerhoets AJJM. Treatment of Severe Fear of Childbirth With Haptotherapy: Design of a Multicenter Randomized Controlled Trial. 2014;14:385. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25293834/

Lees meer over haptonomie:

Wat is haptonomie?
Behandeling op basis van haptonomie
Boeken over haptonomie
Branchevereniging haptonomie

Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Vind een haptonoom
bij jou in de buurt

Bij geneesjewijzer.nl zijn er honderden praktijken aangesloten. Je vindt dus altijd een praktijk bij jou in de buurt.

Bekijk praktijken