Waarbij kan haptonomie worden ingezet?

Nu je antwoord hebt gekregen op de vraag wat is haptonomie en haptotherapie?, komen er nieuwe vragen naar voren als wanneer haptonomie gebruiken, waarbij helpt haptonomie en waarbij helpt haptotherapie? In dit artikel gaan we hier wat dieper op in.

Wanneer haptonomie gebruiken?

Deze alternatieve geneeswijze wordt op heel uiteenlopende terreinen toegepast. Je kunt daarbij denken aan het verwerken van een trauma of het leren omgaan met pijn of stress. Maar daarnaast wordt het even zo goed gebruikt bij sport-, zwangerschaps- of stervensbegeleiding. Naast haptonomen en haptotherapeuten passen ook sommige paramedici of fysiotherapeuten het toe.

Waarbij helpt haptonomie?

Haptonomie kun je vertalen als de wetmatigheden van het gevoel en gevoelsleven. De aanraking tussen de patiënt en de therapeut speelt dan ook een voorname rol. Juist door het feit dat de haptonoom of de haptotherapeut zijn patiënt aanraakt, komen er bepaalde gevoelens los. De patiënt komt in contact met gevoelens die in zijn lichaam zijn opgeslagen en hij wordt zich zo meer bewust van zichzelf. Hij begrijpt daardoor beter waarom hij pijn heeft en dat is een noodzakelijke stap om met die pijn te kunnen omgaan. Het behandelen van een chronische pijn is dus heel goed mogelijk bij een haptonoom.
Datzelfde geldt ook voor klachten van psychische aard die kunnen ontstaan door problemen in de relationele sfeer, stress, een burn-out of bij een traumatische ervaring. Het uiteindelijke doel is om dichter bij je ware zelf te komen.

Waarbij helpt haptotherapie?

Voor dat deze vraag wordt beantwoord, moet je je realiseren dat de begrippen haptonoom en haptotherapeut vaak door elkaar worden gebruikt. Ze maken beiden gebruik van dezelfde leer. En voor de verschillende lichamelijke of psychische problemen die hiervoor werden genoemd, kun je ook haptotherapie volgen.
Een haptotherapeut gaat planmatig te werk. Nadat hij een diagnose heeft gesteld, maakt hij een behandelingsplan. De patiënt volgt een therapie die ertoe moet leiden dat blokkades in het lichaam verdwijnen. Dat is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat er genezing of herstel kan plaatsvinden.
De rol van de haptotherapeut is om dit proces te begeleiden. Uiteindelijk moet het lichaam zelf ervoor zorgen dat de klachten afnemen en verdwijnen. Een van de dingen die de haptotherapeut doet, is een goede balans creëren tussen voelen, denken en doen.Waarbij haptonomie behandeling inzetten
In de haptotherapie staat het contact met de ander, de beleving van het hier en nu, en vooral het luisteren naar je gevoel centraal. Wie in staat is om contact te maken met zijn gevoel en dat vermogen steeds verder ontwikkelt, kan een hoop lichamelijke en psychische klachten voorkomen. Bovendien zorgt het ervoor dat de reeds aanwezige problemen zullen verdwijnen of sterk verminderen. De therapie is dan ook prima toe te passen bij een depressie of een onverwerkte ervaring.


Deze alternatieve geneeswijze helpt verder onder meer bij stress, hyperventilatie, rugpijn, buikpijn en hoofdpijn. Maar ook leren om jezelf te accepteren zoals je bent, of de aanvaarding van een ziekte of handicap kunnen met behulp van de haptotherapeut worden gerealiseerd.

Lees meer over haptonomie:

Wat is haptonomie?
Behandeling op basis van haptonomie
Boeken over haptonomie
Branchevereniging haptonomie

Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Vind een haptonoom
bij jou in de buurt

Bij geneesjewijzer.nl zijn er honderden praktijken aangesloten. Je vindt dus altijd een praktijk bij jou in de buurt.

Bekijk praktijken