Een meerderheid van de Nederlanders staat positief tegenover homeopathie, zij zien het als een geschikte behandeling bij diverse kwalen. Homeopathie geldt als een belangrijke natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze, waarvan Samuel Hahnemann de grondlegger is. De behandeling helpt bij een grote verscheidenheid aan kwalen en het zijn zowel artsen als therapeuten die patiënten daarmee kunnen helpen. Het is voor veel mensen daarom de moeite waard om zich te verdiepen in homeopathie, bijvoorbeeld wanneer de reguliere geneeskunde onvoldoende uitkomst biedt of er kwalen bestaan waar geen eenvoudige oplossing beschikbaar voor blijkt.

Samuel Hahnemann is de grondlegger

Samuel Hahnemann is de grondlegger van homeopathie. Hij was een arts en scheikundige en zocht naar een vernieuwende manier om ziekten en kwalen tegen te gaan. Hij ontdekte als scheikundige dat stoffen die bepaalde verschijnselen op kunnen wekken vaak ook in staat zijn om diezelfde verschijnselen te genezen. Dit was een bijzonder inzicht, het gaat om een natuurwet die we tot op de dag van vandaag toepassen. Deze natuurwet is uitgegroeid tot de basis van deze alternatieve geneeswijze, waarbij de therapeut of arts een bepaalde stof toedient om kwalen te voorkomen, die uit diezelfde stof voorkomen.

Milde en effectieve behandeling

Het feit dat driekwart van de Nederlanders positief staat tegenover homeopathie geeft aan dat dit voor veel mensen uitkomst biedt wanneer zij last hebben van kwalen of ziekten. Bovendien gaat het om een milde en effectieve manier van behandelen, waarbij het niet nodig is om ingrijpende ingrepen te ondergaan. In plaats daarvan richt de therapeut of arts zich door middel van homeopathie op het herstel van de natuurlijke balans. Het gaat om zowel een lichamelijke als een psychische balans, er dient op de beide terreinen sprake te zijn van een natuurlijk evenwicht om goed te kunnen functioneren.
De homeopathie gaat er vanuit dat ziekten en kwalen een gevolg zijn van een onbalans. De ziekte vormt wat dat betreft niet meer dan een symptoom. Door het lichaam in staat te stellen de balans te herstellen zal op termijn ook de ziekte verdwijnen. Op die manier kan homeopathie van toegevoegde waarde zijn bij de behandeling van tal van kwalen en ziekten.

Homeopaten zijn artsen en therapeuten

In Nederland zijn er zowel artsen als therapeuten (niet-artsen) actief op het gebied van homeopathie. De artsen die in Nederland gebruik maken van homeopathie hebben over het algemeen een reguliere en universitaire opleiding achter de rug. Zij hebben zich bekwaamd in de (klassieke) homeopathie, omdat zij dit als een aanvulling op de reguliere geneeskunde zien.
Therapeuten op het gebied van homeopathie zijn nadrukkelijk geen artsen, zij hebben wat dat betreft een andere achtergrond. Toch hebben ook zij de mogelijkheid om zich ‘klassiek homeopaat’ te noemen. Het is wat dat betreft verstandig om dit verschil altijd goed in het achterhoofd te houden, wanneer homeopathie een kans lijkt te bieden op herstel van bepaalde kwalen of ziekten.

Lees meer over homeopathie:

Wat is homeopathie?
Kan homeopathie een allergische reactie opleveren?
Homeopathie gaat uitstekend samen met reguliere behandelingen
Hoge verdunningen binnen homeopathie werkzaam
Balans vinden dankzij inzet van homeopathie
Homeopathie helpt het lichaam terug in balans te brengen
Hoe kan homeopathie bij een lage dosis toch een groot lichamelijk effect hebben?
Homeopathie goed geschikt voor behandelen depressie
Homeopathie is er voor iedereen

Homeopathie in het nieuws:
Prins Charles enorm tevreden over homeopathie voor runderen
Week van 10 april was de week van de homeopathie
Homeopathie en osteopathie aanwezig op de Huishondbeurs 2016


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *