Hypnotherapie: Hoe het werkt, Voordelen, Resultaten en Risico’s

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie heeft zowel een medische als bijvoorbeeld een sportieve toepassing. U kunt er psychische en lichamelijke klachten mee verhelpen, of er met hypnotherapie voor zorgen dat u het maximale uit uw sportprestaties kunt halen. Een hypnotherapeut maakt gebruik van hypnose en kan u bovendien helpen te stoppen met roken, helpen bij het afvallen of zorgen voor een regressietherapie. Door middel van non-verbale communicatie brengt de hypnotherapeut de patiënt in een lichte trance, terwijl deze de controle over zichzelf kan behouden.


Hypnotherapie speelt in op een meer gemakkelijke toegang tot het onderbewustzijn. In het reguliere dagelijkse leven kunnen we ons onderbewustzijn haast niet benaderen, als het gevolg van de belemmering door het bewustzijn. Het bewustzijn voorkomt dat we het onderbewustzijn benaderen, terwijl we door het contact daarmee de kans krijgen om onbewuste gevoelens en ideeën aan te spreken, waardoor we een beter beeld krijgen van onze behoeften en mogelijkheden. Het is door middel van hypnotherapie mogelijk om die gevoelens en ideeën te benaderen, om op basis daarvan een genezing in gang te kunnen zetten.

Hypnotherapie hypnotherapeutHypnotherapeuten stellen dat iedereen geschikt is voor hypnose, een patiënt hoeft daarvoor geen bijzondere eigenschappen te bevatten. Het levert doorgaans echter geen goede resultaten bij psychotische en ernstig depressieve patiënten, zij zijn hiervoor onvoldoende vatbaar. Door de jaren heen hebben hypnotherapeuten gezorgd voor een ontwikkeling richting een minder diepe trance voor patiënten, het klassieke beeld van een patiënt op een sofa in diepe slaap is wat dat betreft achterhaald. In plaats daarvan biedt hypnotherapie dankzij een meer lichte vorm van trance de mogelijkheid om het onderbewustzijn te bereiken zonder dat iemand de controle over het eigen doen en laten verliest.

Hypnotherapie kan uitkomst bieden bij een groot aantal verschillende klachten, met name de onderzoeken naar de behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) hebben zowel in Amerika als in Nederland positieve resultaten opgeleverd. Het is desalniettemin verstandig om de hypnotherapie hiervoor uit te laten voeren door een specialist in PDS.


Hypnotherapie is een behandelmethode geschikt voor klachten van psychische en psychosomatische aard, waardoor het tevens mogelijk is om lichamelijke klachten aan te pakken. De hypnotherapeut maakt zoveel mogelijk gebruik van evidence-based therapievormen, waarvan de werking in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. De hypnotherapeut zorgt voor een lichte vorm van hypnose, op basis waarvan het mogelijk is om de behandeling te starten. U behoudt zelf de controle over wat u doet, er is geen sprake van de klassieke hypnose zoals we die kennen uit films en shows. In plaats daarvan leert u op een heel andere manier naar uzelf te luisteren, om dichterbij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen te komen.

Waarbij kan hypnotherapie ingezet worden?

Hypnotherapie kan uitkomst bieden bij een aantal verschillende klachten, die geheel of gedeeltelijk zullen afnemen. Ieder mens is echter uniek en heeft een eigen hulpvraag, de hypnotherapeut zal daarom in iedere unieke situatie nagaan wat er speelt en welke mogelijkheden er bestaan. Het is lastig om te stellen dat het hypnotherapie is dat bepaalde klachten opheft, feit is wel dat het een waardevolle bijdrage levert en de lichte vorm van hypnose ervoor zorgt dat u dichterbij uw eigen gevoelens en ideeën kunt komen.

De genoemde klachten waarbij hypnotherapie een positieve rol kan spelen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling hiervan. Bovendien werken hypnotherapeuten graag samen met artsen en andere ‘reguliere’ genezers. Dit doen zij om informatie over de behandelingen uit te wisselen en het mogelijk te maken een patiënt te verwijzen indien hypnotherapie niet de gewenste resultaten oplevert. Het maakt gebruik van een lichte vorm van hypnose en dient daarom altijd uitgevoerd te worden door een specialist. Hypnotherapie kan ter ondersteuning dienen bij de behandeling door een arts of een medisch specialist.

Hypnotherapie is onder andere geschikt voor de behandeling van de volgende klachten en problemen:

  • Angsten, fobieën
  • Concentratie- en geheugenproblemen
  • Depressieve gevoelens
  • Emotionele uitbarstingen
  • Pijnklachten
  • Slaapproblemen
  • Stress

Daarnaast kan deze alternatieve geneeswijze bijvoorbeeld helpen bij het afleren van ongewenst gedrag of bij een burn-out. Wat dat betreft is het toepassingsgebied van hypnotherapie zeer breed. Wilt u stoppen met roken en ervaart u daardoor stress, of vindt u het lastig om af te vallen? Hypnotherapie kan van ondersteunende waarde zijn bij zowel het afvallen als het stoppen met roken.

Hypnotherapie is geschikt voor zowel kinderen als voor volwassenen, waardoor in principe iedereen daar gebruik van kan maken. Binnen de beroepsgroep zijn er hypnotherapeuten die heel bewust alleen met kinderen werken en zich daar door de loop der jaren heen in hebben weten te specialiseren. Zij zorgen voor een prettige benadering van de kinderen en leggen hen bijvoorbeeld uit op welke manier hypnotherapie gebruik zal maken van een lichte vorm van hypnose. Houd er rekening mee dat een contra-indicatie om met hypnose of ernstige psychiatrische aandoeningen het minder geschikt maken om gebruik te maken van hypnotherapie.

Hoe ziet een behandeling met hypnotherapie eruit?

Benieuwd naar de behandeling door een hypnotherapeut en wat u daarvan kunt verwachten? Er zal over het algemeen eerst een intake-gesprek plaatsvinden, zoals dat ook gebruikelijk is bij andere alternatieve geneeswijzen. De hypnotherapeut neemt daarin de tijd en de energie om de patiënt beter te leren kennen en een diagnose te stellen. Aan de hand van de hulpvraag is het mogelijk om de doelstelling te bepalen. De hypnotherapeut zal in een aantal gevallen een behandelovereenkomst opstellen en daarin de voorwaarden schetsen voor de samenwerking. Uit dit document blijken ook de tariefstelling en bijvoorbeeld de doelstelling en een inschatting voor het aantal sessies dat er nodig is.

Patiënten met lichamelijke klachten doen er verstandig aan eerst een arts of een medisch specialist te raadplegen, voordat zij starten met een behandeling. Het is bovendien mogelijk om een hypnotherapeut te laten overleggen met een reguliere arts, om samen af te stemmen of hypnotherapie mogelijk een goede behandeling vormt. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer de cliënt daar zelf mee instemt. De hypnotherapeut is gebonden aan de zwijgplicht, waardoor deze altijd vertrouwelijk om zal gaan met de informatie en ook niet uit zal wijden over de therapie die er plaatsvindt.

De vorm van de behandeling zelf hangt onder andere af van de klachten waar het om gaat. Hulp bij afvallen zal een andere vorm kennen dan hulp bij stoppen met roken of het behandelen van stress en andere psychische klachten. Wat dat betreft kent hypnotherapie een groot aantal verschillende vormen, de hypnotherapeut maakt gebruik van een lichte vorm van hypnose om dichterbij de eigen gevoelens en ideeën te kunnen komen.

Er bestaan binnen hypnotherapie een aantal geschikte trancetechnieken, het gaat dan bijvoorbeeld om regressietherapie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training en zelfhypnose. Het is onder andere mogelijk om de effecten van bijvoorbeeld Cognitieve Gedragstherapie, EMDR of PDS te versterken. Daarnaast is hypnotherapie een op zichzelf staande behandeling die als waardevolle ondersteuning geldt voor zowel de reguliere als de complementaire of alternatieve geneeskunde. Hypnotherapeuten werken graag samen met reguliere artsen en andersom komt het voor dat artsen hun patiënten verwijzen naar hypnotherapie. Hypnose blijkt in diverse situaties een mogelijkheid te bieden om bij de kern van klachten of problemen te komen, om die vanaf daaruit op te kunnen lossen.

Brancheverenigingen hypnotherapie

Er gelden in principe twee belangrijke verenigingen op het gebied van hypnotherapie. Het gaat om de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVVH). De NBVH zorgt onder andere voor een overzicht van de aangesloten hypnotherapeuten in Nederland en biedt informatie over hypnotherapie in het algemeen. De NVVH is een vereniging die tot doel heeft de kennis, wetenschap en deskundige beoefening van hypnose in Nederland te bevorderen. Daarnaast richt men zich er op de diverse toepassingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg, zowel binnen het reguliere als het alternatieve circuit en de vergoedingen van deze therapie. De beide verenigingen op het gebied van hypnotherapie zorgen er op die manier voor dat de interesse hierin toe zal nemen en patiënten de mogelijkheid hebben om een goede behandeling te ondergaan.

Lees meer over hypnotherapie:

Wat voel ik tijdens een hypnose en wat onthoud ik van de sessie?
Hypnotherapie kan verslaafden helpen te stoppen met roken
Zayn Malik overweegt hypnotherapie tegen angstaanvallen


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Vind een hypnotherapeut
bij jou in de buurt

Bij geneesjewijzer.nl zijn er honderden praktijken aangesloten. Je vindt dus altijd een praktijk bij jou in de buurt.

Bekijk praktijken