Mindfulness is een vorm van meditatie, waarbij de beoefenaar zich of haar richt op klein geluk. Het gaat om een niet-reactieve manier van bewustzijn, waarin fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment een belangrijke rol spelen. Binnen mindfulness staat het achtvoudige pad centraal, dat in het Pali en Sanskriet atthangika magga genoemd wordt. Mindfulness kennen we wat dat betreft al duizenden jaren, met name binnen het boeddhisme maakt men daar veel gebruik van. Dankzij mindfulness kunnen we tot de visie en kennis van het bestaan komen zoals dit werkelijk in elkaar zit.

In het westen kennen we mindfulness vooral dankzij Thich Nhat Hanh, een monnik uit Vietnam die inmiddels in Frankrijk woont nadat hij uit zijn eigen land verbannen werd. Inmiddels maken we er ook in de westerse wereld op een meer brede schaal gebruik van, bijvoorbeeld op basis van MBSR en MBCT.

Wat is mindfulness?

Mindfulness kan verwijzen naar een aantal verschillende zaken. Het gaat om:

  • Een vorm van meditatie
  • Een levenshouding
  • Een juiste indachtigheid

In dit laatste geval gaat het om het bewustzijn binnen de boeddhistische leer, in het geval van een levenshouding leidt mindfulness meestal tot aanvaarding. Wanneer een beoefenaar van mindfulness de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment aan wil gaan spreken we van een vorm van meditatie. Een training mindfulness zal zich daar over het algemeen op richten, om ons beter bewust te worden van de wereld om ons heen.
We kennen mindfulness zowel uit het boeddhisme als ook uit het christendom, al lijkt de band met de boeddhistische leer ook vandaag de dag nog sterker. Dat heeft vooral te maken met de Vipassana training, die tot deze specifieke geloofsovertuiging behoort. De Vipassana training is een specifieke techniek om te kunnen mediteren, die leidt tot een vorm van mindfulness waar veel mensen zich goed in kunnen vinden.

Lees meer over mindfulness:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *