Waarbij kan mindfulness worden ingezet?

Mindfulness kan in diverse gevallen leiden tot een behoorlijke verbetering van het gedrag of het cognitieve welzijn. Een grote meta-analyse van 47 klinische studies wist onder andere aan te tonen dat deelnemers die minimaal 8 weken lang 40 minuten per dag aan mindfulness hadden gedaan, minder klachten ervoeren dan deelnemers die dat niet deden. Zij hadden significant minder last van bijvoorbeeld angsten, depressies en pijn. Het is een belangrijke wetenschappelijke vinding die aan lijkt te geven dat het inderdaad de moeite waard is. Opvallend genoeg wist mantrameditatie deze resultaten niet te bereiken, terwijl mindfulness evenwel een vorm van meditatie is. Mindfulness en meditatie op basis daarvan hebben daardoor een vergelijkbare werking zoals antidepressiva en lijken geschikt om een lichte depressie te behandelen of meer dragelijk te maken.


Uit zowel de onderzoeken als de praktijk blijkt dat mindfulness vooral helpt om het kleine geluk in het leven weer te ervaren, iets waardoor veel mensen zich veel beter gaan voelen. Tijdens de training leert een cliënt om meer in het hier en nu te leven, bijvoorbeeld door gedachten uit het verleden en de toekomst los te laten. We doen veel van onze dagelijkse activiteiten haast op de automatische piloot, het is van belang om daarbij stil te staan. Op die manier slagen we er niet alleen in om die brief te posten waarmee we anders rustig voorbij de brievenbus waren gereden, mindfulness helpt daarnaast om te genieten van de bekende kleine dingen in het leven. Een training is er wat dat betreft niet per se op gericht om tot het diepste van onze ziel door te dringen, het is veel meer van belang om ons bewust te worden van de huidige wereld om ons heen. Dit is iets dat het Centrum voor mindfulness over het voetlicht probeert te brengen, al richten zij zich daarnaast natuurlijk ook op andere zaken.

kunst mindfulness ontspanningMindfulness is onder andere geschikt wanneer we nauwelijks nog genieten van het dagelijkse leven of op het moment dat we niet goed weten hoe we daar het plezier uit moeten halen. Het begint met het ‘missen’ van dergelijk klein geluk, wanneer we hier niet op tijd wat aan doen lopen we het risico op een depressie, angsten of zelfs pijn. In die gevallen kan mindfulness helpen de pijn te verlichten en een depressie af te laten zwakken.

Heeft u veel last van piekeren, of merkt u dat u veel spanning ervaart nu de druk op het werk toeneemt en u het lastig vindt om er ‘bij te blijven’? In die gevallen kan het uitkomst bieden, net als wanneer er sprake is van een burn-out, of u daar tegenaan zit. In die gevallen is het van groot belang om inzicht te krijgen in de gedachtestroom van dit moment, om op basis daarvan te handelen of te genieten van de dingen die er gebeuren. Dankzij mindfulness krijgt u de handvatten in handen om te genieten van een fluitende vogel, een plantje dat ontkiemt of de warmte van een heerlijk bad. Het leven heeft op dit moment ontzettend veel te bieden, dankzij mindfulness komt u daar meer open voor te staan. Een training is er wat dat betreft vooral op gericht om u het geluk dat we allemaal ervaren daadwerkelijk bewust mee te laten krijgen. Het is wat dat betreft ook goed mogelijk om gebruik te maken van mindfulness wanneer u geen depressie heeft, maar wanneer u het wel lastig vindt u dat u steeds meer op de automatische piloot doet.


Daarnaast kan deze alternatieve geneeswijze helpen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen, bijvoorbeeld door te accepteren dat we sommige zaken in het leven niet kunnen veranderen. Tijdens een training mindfulness leert u de gewaarwordingen te accepteren zoals ze zijn, zonder de drang te voelen om daar wat aan te doen. Dat gaat bij veel mensen tegen de natuur in, omdat we te maken krijgen met vervelende gevoelens zoals pijn, verdriet of angst op het moment dat we een bepaalde situatie zoals die zich voordoet graag zouden veranderen. Dat is immers de natuurlijke reactie op praktische problemen die we tegenkomen, iets dat bij gevoelens lang niet altijd goed werkt. Het actief zoeken naar een oplossing voor de problemen kan die alleen maar erger maken, het ontbreekt ons aan innerlijke rust.

Een training mindfulness zorgt ervoor dat u leert die rust te bereiken, door u neer te leggen bij hoe de situatie in elkaar zit en u daar zoveel mogelijk van af te sluiten. Het gaat voornamelijk om oefeningen om te ontspannen, bijvoorbeeld om stress en zorgen te vermijden. U zal op die manier merken dat u minder last krijgt van een slecht humeur, zenuwen of pijn in het algemeen. In plaats daarvan bent u mentaal in balans en zorgt u er bovendien voor dat u kunt werken aan uw stabiliteit op dit gebied.

Lees meer over mindfulness:

Wat is mindfulness?
Methoden binnen mindfulness
Branchevereniging mindfulness


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *