Psychotherapie: Hoe het werkt, Voordelen, Resultaten en Risico’s

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie vormt de verzamelnaam voor een aantal erkende reguliere vormen van therapie. De psychotherapie heeft uiteindelijk altijd het doel om het functioneren van de cliënt te verbeteren, door gebruik te maken van de in het specifieke geval meest geschikte methode.


Deze alternatieve geneeswijze zal zich in veel gevallen richten op inzicht in het eigen functioneren en persoonlijke groei, bijvoorbeeld om een lastige periode te verwerken of om op de juiste wijze om te gaan met uitdagingen vanuit de maatschappij. Binnen psychotherapie werken veel cliënten aan hun zelfstandigheid en het zelfvertrouwen dat ze hebben, of krijgen ze van de psychotherapeut hulp bij het verwerken of het uiten van hun emoties. Uiteraard kunt u er gebruik van maken in Amsterdam, Utrecht of elders in het land. Via Genees je Wijzer vindt u de beste therapeut bij u in de buurt!

Er is sprake van psychotherapie op het moment dat de behandeling wordt gegeven door een psychotherapeut, die in ieder geval een erkende opleiding tot deze professie heeft afgerond. Daarnaast zal een psychotherapeut over het algemeen een studie psychologie, pedagogiek, geneeskunde of maatschappelijk werk hebben gevolgd. Deze vakgebieden liggen dicht bij elkaar en maken de verschillende methodes en behandelingen mogelijk.

Waarbij kan psychotherapie ingezet worden?

Deze therapie biedt uitkomst in een aantal verschillende situaties. Heeft u te maken met een ingrijpende emotionele gebeurtenis waarbij het u niet lukt om deze zelf te verwerken? Grijpen de emoties nog altijd in uw dagelijks leven in en wilt u daar op professionele wijze iets aan laten doen? Daarnaast kan het helpen op het moment dat u weinig zelfvertrouwen heeft, of wanneer u merkt dat u onvoldoende zelfverzekerd bent om een stap naar voren te kunnen doen. Verder kan de therapie van pas komen wanneer u meer inzicht wenst in uw eigen functioneren, of wanneer u moeite heeft om een volgende stap binnen uw persoonlijke groei te zetten. Wat dat betreft zijn er allerlei mogelijkheden beschikbaar, psychotherapie helpt de behandeling via de verschillende methodes op de juiste manier te kanaliseren.

Welke methodes van psychotherapie bestaan er?

wat is psychotherapieWe onderscheiden integratieve psychotherapie die gebruik maakt van meerdere behandelmethoden en de verschillende individuele behandelingen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de lichaamsgerichte psychotherapie, waarbij de therapie de betekenis van het lichaam centraal stelt en men uitgaat van een onlosmakelijke verbinding tussen lichaam en geest. Aan de andere kant behoren bijvoorbeeld ook de Gestalttherapie, een directieve therapie of een Pesso-psychotherapie tot de psychotherapie.


De verschillende behandelingen en methodes maken het tot een verzamelnaam, waar u op verschillende manieren gebruik van kunt maken. Ook de hypnotherapie en hypnose maken hier onderdeel van uit, net als het Neurolinguïstisch Programmeren (NLP). Een psychotherapeut kan u op basis van een intake aangeven welke behandeling het meest geschikt is, of u verwijzen naar de specialist in de juiste vorm.

Lees meer over psychotherapie:

Psychotherapie blijkt goede behandeling tegen depressie
Psychotherapie kan gunstig effect hebben bij PTSS, verslavingen en depressies
Psychotherapie nog altijd effectiever ingeschat dan anti-depressiva pillen
Hoogleraar noemt psychotherapie als alternatief voor medicijnen


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *