Psychotherapie nog altijd effectiever ingeschat dan anti-depressiva pillen

Psychotherapie is volgens Rob DeRubeis van de Universiteit van Pennsylvania nog altijd effectiever dan de anti-depressiva pillen die er als alternatief beschikbaar zijn. Hij zegt dan in reactie op recente onderzoeken, die aantonen dat de behandelingen van depressiviteit vaak een stuk minder effectief zijn dan we tot nu toe dachten. De pillen werken vaak maar nauwelijks beter dan een placebo-pil en ook psychotherapie blijkt niet in alle gevallen te leiden tot de resultaten die we zouden verwachten. DeRubeis geeft aan blij te zijn met het aanvullende wetenschappelijke onderzoek, maar wil onderstrepen dat er voor de effectiviteit van psychotherapie wel degelijk een wetenschappelijke basis bestaat.


De nieuwe onderzoeken uit Amerika leidden onlangs tot enige negatieve publiciteit rondom de behandeling van depressiviteit. Anti-depressiva zouden maar nauwelijks beter werken dan een pil zonder enige inhoud, waardoor pillen in veel van de gevallen niet de gewenste oplossing lijken te bieden. Ook praten door middel van psychotherapie zou minder effectief zijn dan veel mensen denken.

Psychotherapie wetenschappelijk aangetoond effectief

Rob DeRubeis geeft aan dat vooral cognitieve gedragstherapie wel degelijk een wetenschappelijke basis kent. Het is volgens hem de enige behandeling waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat er zelfs na afloop van de therapie nog positieve effecten beklijven. Het is volgens hem wat dat betreft goed om hier kritisch naar te blijven kijken, maar psychotherapie in het geval van depressiviteit zeker niet af te schrijven. Het is volgens hem vooral van belang om verder te onderzoeken op welke manier dit het meest effectief kan zijn voor de patiënt.

Lees meer over psychotherapie:

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie blijkt goede behandeling tegen depressie
Psychotherapie kan gunstig effect hebben bij PTSS, verslavingen en depressies
Hoogleraar noemt psychotherapie als alternatief voor medicijnen


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!