Wat is relatietherapie?

Relatietherapie richt zich binnen de psychotherapie op problemen tussen partners in een relatie. Relaties vragen om een flinke investering van lichamelijke, geestelijke en emotionele energie, waarbij er gemakkelijk wat mis kan gaan. U kunt dan denken aan huwelijksproblemen, of kleine ergernissen. Die zorgen er binnen de relatie voor dat u er samen niet het meeste uit kunt halen. Een relatietherapeut zorgt ervoor dat u nader tot elkaar kunt komen, door elkaar beter te begrijpen. Wat dat betreft valt het lastig te beantwoorden wanneer relatietherapie een goede keuze is. Sommige relaties en/of personen hebben er al in een heel vroeg stadium baat bij. Anderen zien er tegenop en laten het aankomen op huwelijksproblemen die dan aanleiding vormen om een relatietherapeut te bezoeken.


Binnen de verschillende relatietherapieën bestaat altijd het doel om de betrokken partners nader tot elkaar te brengen. In ieder geval wordt er nagegaan of dit tot de mogelijkheden behoort. Relatietherapie hoeft wat dat betreft niet altijd tot een voortzetting van de relatie te leiden. Het is vooral van belang om elkaar beter te leren begrijpen en op basis daarvan na te gaan wat er mogelijk en verstandig is. Een relatietherapeut is een onafhankelijke partij die de beide perspectieven in beeld brengt en nagaat of er voldoende basis bestaat om met elkaar door te gaan.

Een relatietherapeut noemen we ook wel een systeemtherapeut of een gezinstherapeut, afhankelijk van de specifieke problemen waar het om gaat. wat is relatietherapieErvaart u bijvoorbeeld huwelijksproblemen, of heeft u het idee dat een goede relatietherapeut jullie kan helpen om de eerste spanningen uit de lucht te halen? Het kan gaan om verschillende soorten problemen, maar het is in ieder geval van belang om er rekening mee te houden dat een cliënt altijd onderdeel uitmaakt van een systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gezin of een relatie tussen twee partners. Wat dat betreft kan relatietherapie zich richten op de samenwerking tussen beiden, maar is het net zo goed mogelijk om hier individueel gebruik van te maken.


Het is vooral van belang om na te gaan welke wisselwerking er binnen het systeem bestaat, aangezien daar vaak de kern van eventuele problemen zit. Tijdens relatietherapie gaat de relatietherapeut op zoek naar deze wisselwerking en probeert de therapeut in kaart te brengen wie er betrokken zijn bij de ervaren problemen. Is er sprake van een systeem met zowel een partner als kinderen en is iedereen erbij betrokken? Dan spreken we van gezinstherapie en is het waarschijnlijk de moeite waard om ook de kinderen te betrekken bij de therapie.

Lees meer over relatietherapie:

Waarbij kan relatietherapie worden ingezet?
Branchevereniging voor relatietherapie


Wil je iets toevoegen aan bovenstaande informatie, of heb je er een vraag over? Stel deze gerust hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *