Wat is voetreflexologie en wat doet een voetreflexoloog?

Wat is voetreflexologie   |   Bij welke klachten?   |   Voordelen   |   Wat verwachten van behandeling?   |   Risico’s |   Hoe vind ik een reflexoloog?

Voetreflexologie is een massagesoort waarbij druk wordt uitgeoefend op ver-schillende plaatsen op de voeten. De theorie daarachter is dat deze punten zijn verbonden met bepaalde organen en lichaamsdelen. We noemen de professionals die dit beroepsmatig uitoefenen voetreflexologen . Zij stellen dat het uitoefenen van druk op deze plaat-sen een aantal gezondheidsvoordelen oplevert, waaronder de vermindering van pijn en stress.

Wat is voetreflexologie?

Voetreflex is gestoeld op het principe dat je voeten, en ook je handen en oren, zijn verbonden met corresponderende lichaamsdelen. Voorbeeld: op de rechterzijde van je voet vind je punten die corresponderen met de rechterzijde van het lichaam, terwijl het zachte deel van diezelfde voet een connectie heeft met zowel het bovenste als middelste deel van je buik. Voetreflexologen gaan er-van uit dat ophopingen en blokkades rondom deze punten zorgen voor problemen aan verbindende lichaamsdelen. Reflexologie moet dergelijke blokkades wegnemen – en daarmee de corresponde-rende problemen.

Reflexologie vindt haar oorsprong in het oude China, waar de theorie van qi vandaan komt. Qi staat voor vitale energie, welke volgens de Chinezen stroomt door ieder lichaam. Ervaart een per-soon stress? Dan resulteert dat in blokkades van deze energiestroom. Een massage of reflexbe-handeling kan die blokkade wegnemen door het corresponderende punt in voet, hand of oor te masseren.

Iets dichter bij huis ontdekten Britse wetenschappers aan het einde van de negentiende eeuw inderdaad een verband tussen de huid en verschillende organen, waaronder de nieren. Ze zagen ook dat het zenuwstelsel van het lichaam wordt beïnvloed door diverse invloeden van buitenaf. Aanraking kan zodoende helpen om het centrale zenuwstelsel te beïnvloeden.

Sommige mensen geloven inderdaad dat deze – en iedere andere – vorm van massage zorgt voor een positieve beïnvloeding van onder meer de gemoedstoestand. Anderen stellen dat reflexo-logie een kalmerende werking heeft en zodoende van invloed is op stemmingen en stress.

voetreflexologie

Zonetheorie

De zonetheorie is een subvariant van voetreflexologie. Hier wordt weliswaar ook gedacht in connecties tussen punten op de voet en andere lichaamsdelen, maar hierbij worden de punten ver-deeld over tien verschillende voetreflexologie zones. Iedere zone verwijst naar een lichaamsdeel en alle zonde hebben corresponderende punten op de tenen. Aanhangers van de zonetheorie stellen derhalve dat het aanraken van tenen van invloed kan zijn op blokkades elders in het lichaam.

Bij welke klachten of ziektes wordt voetreflexologie gebruikt?

Voetreflexologie wordt gelinkt aan een aantal potentiële voordelen. Sommige voordelen zijn daadwerkelijk geëvalueerd tijdens wetenschappelijke studies. Zo bestaat er (beperkt) bewijs dat reflexologie wordt gebruikt voor:

• De vermindering van stress en ongerustheid;
• Het reduceren van pijn;
• Het verbeteren van stemming;
• Het verbeteren van algemeen welzijn.

Wat zijn de voordelen van voetreflexologie?

Sommige mensen stellen baat te hebben bij voetreflexologie voor een veelheid aan proble-men. Dit zijn:

• Een verbetering van het immuunsysteem;
• Zenuwproblemen en een gevoelloosheid na een behandeling tegen kanker;
• Verkoudheden en bacteriële infecties;
• Het verlichten van pijn tijdens artritis;
• Het oplossen van sinusproblemen;
• Het verbeteren van de spijsvertering;
• Herstel bij rugproblemen;
• Het verbeteren van de vruchtbaarheid;
• Het in evenwicht brengen van de hormonen.

Het wetenschappelijke bewijs hiervoor is beperkt, omdat er weinig studies voorhanden zijn. Sommige experts beweren dat de behandelingen die er zijn een lage kwaliteit hebben. In aanvulling daarop stelde een onderzoek uit 2014 dat reflexologie niet effectief is voor welke medische om-standigheid dan ook. Daar staat tegenover dat wél is vastgesteld dat voetreflexologiebehandelingen kunnen helpen de kwaliteit van het leven te verbeteren, op een soortgelijke manier als een massa-ge. Sommige behandelden ervoeren na afloop opluchting, stress en meer comfort.

In 2011 hielden wetenschappers een onderzoek naar dergelijke effecten onder 240 vrouwen met borstkanker, betaald door het National Cancer Institute. Alle ondervraagden ondergingen op dat moment medische behandelingen voor kanker, zoals chemotherapie. Het onderzoek ontdekte dat reflexologie hielp om bepaalde daaruit voortkomende symptomen te verlichten, waaronder kortademigheid. Participanten meldden ook een toegenomen kwaliteit van leven. De reflexologie-behandelingen hadden geen effect op pijn.

Experts hebben eveneens gekeken naar de effecten van reflexologie op vrouwen met een premenstrueel syndroom (PMS). Daarbij werden 35 vrouwen met PMS-symptomen ondervraagd over de effecten van oor-, hand- en voetreflexologie. Ze stelden dat twee maanden aan reflexolo-giebehandeling resulteerden in minder PMS-systemen. Daarbij merken we wel op dat dit om een ouder onderzoek gaat.

Ongerustheid

Een onderzoek uit 2000 bestudeerde het effect van reflexologiesessies van dertig minuten bij patiënten die behandelingen ondergingen voor borst- of longkanker. De ondervraagden die ge-bruikmaakten van voetreflexologie vertoonden minder ondergerustheid dan de ondervraagden die dit niet deden.

In 2014 deed een groep wetenschappers onderzoek naar de connectie tussen voetreflexologie en hartoperaties. Mensen die een hartoperatie hadden ondergaan, ondergingen daarbij een twintig minuten lange reflexbehandeling, eens per vier dagen. Het resultaat was dat de mensen die een reflexbehandeling kregen minder ongerustheid vertoonden dan de ondervraagden waarbij dat niet het geval was.

Wat kun je verwachten van een voetreflexologiebehandeling?

Wie plannen heeft om een behandeling met voetreflexologie te ondergaan, kan een sessie verwachten die zich totaal richt op het verbeteren van vitale energie. Professionele reflexologen baseren zich daarbij op het idee dat lichaam en geest met elkaar in balans moeten zijn. De reflex-behandeling trekt eventuele oneffenheden weer gelijk.

Een voetreflexologiebehandeling

Een voetreflex massage begint meestal uit het opstellen van een behandelplan en wordt daarna gevolgd door meerdere reflexbehandelingen verspreid over een nader te bepalen periode.

Het behandelplan

Een eventuele reflexbehandeling start met het opstellen van een behandelplan. Dit plan bestaat doorgaans uit een intakegesprek en een toelichting van hoe de sessie, of de sessies, er ongeveer uitziet.

Tijdens de behandeling

Tijdens de reflexbehandeling onderzoekt de reflexoloog waar de verstoring precies zit. Het kan daarbij gaan om de organen, maar ook wervels en ledematen. Naast het fysieke deel worden ook psychische en emotionele aspecten bij de sessie betrokken. Aan de hand daarvan wordt het evenwicht in het systeem hersteld, net als de harmonie tussen lichaam en geest.

Meerdere behandelingen

Een voetreflexologiebehandeling bestaat meestal uit een reeks van meerdere behandelingen, bijvoorbeeld één sessie per vier weken. De duur die past bij jouw situatie, wordt besproken tijdens het opstellen van het behandelplan.

Wat kost een reflexbehandeling?

We hebben voetreflexbehandelingen van verschillende aanbieders tegenover elkaar gezet. Daaruit blijkt de je voor een behandeling van veertig tot zestig minuten ongeveer kunt uitgaan van €40,00 tot €80,00 per sessie.

reflexbehandeling

Wat zijn de (beperkte) risico’s van voetreflexologie?

Voetreflexologie wordt over het algemeen beschouwd als een veilige reflexbehandeling voor de gezondheid, ook voor mensen die gezondheidsproblemen ervaren. Neem contact op met je huisarts wanneer je vóór een sessie de volgende gezondheidsproblemen ervaart:

• Problemen in de bloedsomloop;
• Bloedstolsel of ontstekingen in de beenaderen;
• Epilepsie;
• Jicht;
• Problemen met de schildklier;
• Schimmelinfecties, waaronder voetschimmel;
• Wonden op handen en voeten;
• Een laag aantal bloedplaatjes of andere bloedproblemen waardoor je sneller blauwe plekken of bloedingen krijgt.

Het is goed mogelijk dat een behandeling met voetreflexologie ook bij deze problemen gewoon mogelijk is, maar de kans is aanwezig dat er, in verband met de algehele gezondheid, voorzorgs-maatregelen getroffen moeten worden. Ben je zwanger? Laat het je reflexloog dan vooraf weten.

Bijeffecten

Een reflexbehandeling met voetreflexologie kan bepaalde bijeffecten veroorzaakten, waaron-der emotionele gevoeligheid, tedere voeten of duizeligheid. Dit zijn kortetermijneffecten die kort na de sessie verdwijnen.

Hoe vind ik een reflexoloog?

Europa, en dus Nederland, kent een speciale beroepsvereniging voor reflexologen. De Bond van Europese Reflexologen (BER) werd opgericht in 1984. Doel van de organisatie is de bevorde-ring van het deskundig toepassen en uitoefenen van behandelingen met voetreflexologie. Ze zet zich ook in voor een zo breed mogelijke erkenning van voetreflecologie als een vooraanstaande, complementaire geneeswijze.

De BER leidt ook zelf reflexologen op. In Nederland zijn er duizenden professionals op deze manier begonnen. De organisatie is dan ook een geschikte wijze om een reflexoloog te vinden. Ga naar www.ber-voetflexologie.nl voor meer informatie óf bekijk het praktijken-overzicht op www.geneesjewijzer.nl .

Bronnen

McCullough JEM, Liddle SD, Sinclair M, Close C, Hughes CM. The Physiological and Bio-chemical Outcomes Associated with a Reflexology Treatment: A Systematic Review. 2014. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/502123/

Sikorskii A, Wyatt GK, Siddiqi A, Tamkus D. Recruitment and Early Retention of Women with Advanced Breast Cancer in a Complementary and Alternative Medicine Trial. 2011. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/734517/

Oleson T, Flocco W. Randomized Controlled Study of Premenstrual Symptoms Treated With Ear, Hand, and Foot Reflexology. 2011;82(6):906-11.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8233263/

Stephenson NL, Weinrich SP, Tavakoli SP. The Effects of Foot Reflexology on Anxiety and Pain in Patients With Breast and Lung Cancer. 2000;27(1):67-72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10660924/

Bagheri-Nesami M, Shorofi SA, Zargar N, Sohrabi M, Gholipour-Baradari A, Khalilian A. The effects of foot reflexology massage on anxiety in patients following coronary artery bypass graft surgery: A randomized controlled trial. 2014;20(1):42-47. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2013.10.006

Erica C. Reflexology 101 (2018). https://www.healthline.com/health/what-is-reflexology#takeaway