Wat is zwangerschapshaptonomie?

Wetenschappelijke ondersteuning   |   Therapie en begeleiding   |   Lengte   |   Zwangerschapshaptonoom vinden

Haptonomie is een alternatieve geneeswijze die wordt ingezet bij een veelvoud aan klachten. Zwangerschapshaptonomie is misschien wel de meest voorkomende vorm van deze aanvulling op de reguliere, medische zorg. Het idee daarachter is dat angst voor de bevalling door middel van bepaalde handgrepen wordt weggenomen.

Om zwangerschapshaptonomie goed te kunnen begrijpen is het allereerst raadzaam goed te weten wat haptonomie überhaupt betekent. Dit begrip draait om tastzin en de verbinding tussen contacten en gevoelens. Alle aanrakingen waarmee mensen te maken krijgen, worden door het lichaam geregistreerd. Dat begint al direct na onze geboorte. Voeden, wassen, knuffelen: het zijn allemaal aanrakingen met andere mensen die het lichaam opslaat. Daarbij hoort dan ook een connectie: dat kan een positieve, maar ook een negatieve zijn.

Wanneer zo’n aanraking op latere leeftijd opnieuw plaatsvindt, trek je hier in je onderbewustzijn een conclusie bij. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je instinctief reageert wanneer iemand zijn of haar hand op je schouders legt. Misschien leg jij als reactie wel jouw hand weer op de schouder van die persoon. Het kan ook zijn dat je dit helemaal niets vindt en voor de uitgestoken hand weg deinst. In beide gevallen kan deze alternatieve geneeswijze verklaren waarom je welke handeling onbewust verricht.

Dat zegt in het bovengenoemde voorbeeld misschien niet heel veel, maar het kan wél van waarde zijn als je bijvoorbeeld kampt met angststoornissen en wilt weten waar deze precies vandaan komen. Haptonomie biedt zodoende mogelijk een uitkomst.

zwangerschapshaptonomie

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding: wetenschappelijke ondersteuning

Een meer praktisch voorbeeld van een situatie waarin haptonomie wordt toegepast, is tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. Vrouwen met angst voor de aankomende zwangerschap of bevalling komen vaak voor. Een haptonomiesessie, of meerdere sessies, kan ervoor zorgen dat deze angsten worden blootgelegd.

Hoewel er weinig wetenschappelijk bewijs is rondom haptonomie an sich, is het nut van deze zwangerschapshaptonomie wél onderzocht. Daarbij werden een groep zwangere vrouwen 20 tot 24 weken lang haptonomisch behandeld, zowel voor als na de bevalling. Een tweede groep vrouwen met bevallingsangsten werd dat niet. Na afloop bleek dat alleen de groep die behandelingen had ondergaan een afname in angsten vertoonde.

Therapie en begeleiding tijdens je zwangerschap

In de praktijk wordt zwangerschapshaptonomie doorgaans vertaald naar een aantal sessies tijdens je zwangerschap die het contact tussen ouder en baby centraal stellen. Een therapeute geeft begeleiding en leert je daarbij aan om dit contact vóór de geboorte te realiseren – prenataal, dus. Dat kan aan de hand van een aantal oefeningen waarbij de buik wordt aangeraakt. Een prenatale baby heeft namelijk het vermogen hierop te reageren door naar de hand toe te komen. Deze aanraking zorgt dan voor een vertrouwensband, inclusief bijbehorende emoties. Beide lichamen registeren een positieve connectie met de aanraking.

Door begeleiding en contact te leggen met het ongeboren baby leert de behandelde vrouw tijdens de zwangerschap naar haar lichaam en baby te luisteren. Dat kan indirect mogelijke angsten voor de bevalling wegnemen. Desondanks is dit slechts een onderdeel van een totaalproces. Een reeks sessies omvat bijvoorbeeld ook verschillende gesprekssessies over de aankomende geboorte. Anders dan sommige mensen vermoeden, vinden er geen puf- of ademhalingsoefeningen plaats. Zwangerschapshaptonomie dient dan ook te worden opgevat als aanvullende begeleiding op het gebruikelijke.

Lengte

De lengte van zwangerschapshaptonomie verschilt per situatie. Sommige vrouwen hebben aan een aantal bijeenkomsten genoeg om resultaat te merken, waar anderen daar meer tijd voor nodig hebben. Gemiddeld genomen ligt het aantal sessies op zo’n vijf à zes per persoon.

Een zwangerschapshaptonoom vinden

Een professionele haptonoom met een specialisatie in zwangerschapshaptonomie vinden kan het beste via de Vereniging van Haptotherapeuten – de VVH. Deze organisaties werkt namelijk uitsluitend met professionele haptotherapeuten die hun beroep vakkundig en gecertificeerd uitvoeren. Ga naar www.haptotherapeuten-vvh.nl voor meer informatie of zoek een haptonoom via het praktijkenoverzicht op www.geneesjewijzer.nl.

Bronnen

Dolto C. Pre- And Postnatal Support Through Haptonomy. 2018;39(300):24-26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29335147/

Noble E. Haptonomy. 1996;23(3):181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8924107/

Knaapen MC. Carrying Hands: Physical Contact With Children Elucidated From the Viewpoint of Haptonomy. 1986;39(8):236-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3636020/

Veldman F. Philosophy Behind Science. Confirming Affectivity, the Dawn of Human Life: The Pre-, Peri- And Postnatal Affective – Confirming. Haptonomy Accompaniments of Parents and Their Child. 2001;22(4):295-304. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11524636/

Klabbers GA, Wijma K, Paarlberg KM, Emons WHM, Vingerhoets AJJM. Haptotherapy as a New Intervention for Treating Fear of Childbirth: A Randomized Controlled Trial. 2019;40(1):38-47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29157055/

Klabbers GA, Wijma K, Paarlberg KM, Emons WHM, Vingerhoets AJJM. Treatment of Severe Fear of Childbirth With Haptotherapy: Design of a Multicenter Randomized Controlled Trial. 2014;14:385. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25293834/

Vind een haptonoom
bij jou in de buurt

Bij geneesjewijzer.nl zijn er honderden praktijken aangesloten. Je vindt dus altijd een praktijk bij jou in de buurt.

Bekijk praktijken